Powierzchnia ogólna: 8529 m2

Kubatura budynku głównego: 5197,70 m2

Liczba kondygnacji: 3

Powierzchnia zadaszenia: ok. 1300 m2

Powierzchnia sceny: 360 m2

Ilość miejsc siedzących: 4582 + 12 przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.